Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Phó Thủ tướng Chính phủ


Thành
Long

Họ và tên
Lê Thành Long
Ngày sinh
23/9/1963
Quê quán
xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)
Dân tộc
Kinh
Ngày vào Đảng
06/4/1991
Ngày vào Đảng chính thức
06/4/1992
Trình độ được đào tạo
  • • Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật
  • • Học vị: Tiến sĩ Luật
  • • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • • Ngoại ngữ: Anh D (thành thạo), Nga D (thành thạo); Nhật B (giao tiếp)
Chức vụ
  • • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • • Phó Thủ tướng Chính phủ
  • • Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Khen thưởng
  • • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2015, 2018, 2019.

Tóm tắt tiểu sử

8/1982- 8/1987

Học Cử nhân luật tại Đại học tổng hợp Adécbaijan (Liên Xô cũ)

11/1987 - 11/1990

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

12/1990 - 11/1991

Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê-công quốc tế (Băng Cốc, Thái Lan)

12/1991 - 4/1993

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

4/1993 - 9/1995

Học Thạc sỹ Luật tại Đại học tổng hợp Calgary (Canada)

9/1995 - 12/1996

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

01/1997 - 10/1999

Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp

10/1999 - 3/2003

Học Tiến sỹ Luật tại Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

4/2003 - 12/2008

Chuyên viên, từ tháng 01/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

12/2008 - 10/2011

Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ tháng 9/2010 là Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

10/2011 – 3/2014

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (từ 20/10/2011 đến 01/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp)

3/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

10/2015 - 4/2016

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; từ 01/2016 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

4/2016 - nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV; từ 18/8/2016 kiêm giữ chức ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; từ 01/02/2019 kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

06/6/2024

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.